Lasse Knutsen begynte i stillingen 07.12.17. Han er utdannet statsviter og lærer, har jobbet 5 år som rådgiver ved Bodø videregående skole år, og har hatt diverse andre jobber med blikket rettet på utdanning og ungdom.
- Jeg ønsker å styrke og videreutvikle elevers, lærlingers og lærekandidaters rett og plikt til medvirkning. Disse gruppene skal også ha en deltakelse i opplæringen, sier Lasse Knutsen i en pressemelding.

Lasse er opprinnelig fra Leknes.

Styrket mot mobbing

Nytt i stillingen er en utviding fra rollen som elev- og lærlingombud. Nå inngår også rollen som mobbeombud.

– Mobbing er et tema som får mye oppmerksomhet og vi vet at staten har besluttet å innføre mobbeombud i alle fylker. Derfor vil vi ut over vinteren og våren legge vekt på arbeidet med forebygging av mobbing og krenkelser, forteller Lasse Knutsen.

Fornøyd fylkesordfører

Fylkesordfører Sonja Alice Steen gir uttrykk for at hun er svært glad for at vi har det nye ombudet på plass.

– Vi kjenner Lasse Knutsen og har stor tillit til at han vil gjøre et godt arbeid, sier Steen.

Nordland leder an

Nordland har hatt et Elev- og lærlingombud helt siden 1997, og deltok i forsøksordning med mobbeombud i 2014-2016. Elev- lærling og mobbeombudet er fylkestingets ombud, med mandat vedtatt av fylkestinget.

- Ombudet skal jobbe på fritt og selvstendig grunnlag. Dette har vi respekt for, avslutter Steen.

Viktig rolle

Elev- og lærlingombudet jobber for rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring. Dette inkluderer både friskoler og offentlige skoler. Ombudet skal også arbeide for at elever og lærlinger får medvirke.

- Elever og lærlinger som har spørsmål omkring sine rettigheter må gjerne kontakte meg direkte, avslutter nytilsatt elev-, lærling- og mobbeombud, Lasse Knutsen.