(Nettavisen:) Det blir stadig mer vanlig at mobiltelefoner og datamaskiner krypterer alt innhold, og at eneste måten å få tilgang til innholdet på er såkalt «biometrisk autentisering».

Det betyr i praksis at du bare får tilgang til innholdet om mobilen gjenkjenner ting som fingeravtrykk, øyet eller ansiktet.

Krypteringen har etter hvert blitt så avansert at det har vist seg nærmest umulig å få tilgang til innholdet uten at det låses opp, noe som var bakgrunnen for FBIs krav til Apple om at de måtte utvikle en bakdør til iPhone - noe Apple nektet å gjøre.

Åpner for maktbruk

Nå har regjeringen bestemt seg for at politiet i Norge kan tvinge «enhver som har befatning med datasystemet» ved å oppgi passordet som skal til for å låse opp en enhet - eller «å åpne det ved bruk av biometrisk autentisering».

I et nytt lovforslag som denne uken ble sendt til Stortinget, slås det fast at tvang kan tas ibruk under ranssakelse eller gransking av beslag, uten rettens involvering.

Dersom noen nekter å etterkomme et pålegg om biometrisk autentisering som nevnt i første ledd, kan politiet gjennomføre autentiseringen med tvang. Beslutning om bruk av tvang etter annet ledd treffes av påtalemyndigheten. Er det fare ved opphold kan beslutning treffes av politiet på stedet. Beslutningen skal straks meldes til påtalemyndigheten, heter det i lovforslaget.

I lovforslaget understrekes det at tvang kan tas ibruk både overfor mistenkte og «enhver tredjemann».

Vil ikke si hva tvang faktisk betyr

Hva denne tvangen faktisk begår i, har ikke regjeringen ønsket å presisere - tross motstand fra Datatilsynet og Advokatforeningen.

Ifølge regjeringen vil en ikke presisere dette, fordi det «det haster med å få på plass en slik hjemmel, og at det ikke er tilfredsstillende å vente til ikrafttredelsen av ny straffeprosesslov».

Det eneste unntaket som trekkes frem, er stemmegjenkjenning der en «må uttale noe».