Nominasjonskomiteens innstilling skal legges fram for fylkesårsmøtet, som også er nominasjonsmøte, i februar neste år.

– Det var lett å finne gode kandidater til nominasjonslista. Med så mange gode kandidater i Nordland var det samtidig noe utfordrende å velge hvem som skulle stå på lista, og hvilken plassering de skulle ha. Førsteplassen var det derimot aldri noen tvil om. Alle var enige om at Mona Fagerås har gjort en svært god jobb for Nordland som stortingsrepresentant, sier leder for nominasjonskomiteen Torgeir Selboe.

Nominasjonskomiteen er derimot delt om andreplassen, der det foreligger tre forslag. Flertallet i komiteen vil ha fylkestingsrepresentant Christian Torset fra Sortland, mens mindretallet er delt mellom partiveteran Reinert Aarseth fra Meløy og Andrea Sjøvoll fra Bodø.

Bak Fagerås og Torset foreslår flertallet i nominasjonskomiteen:

3. Andrea Sjøvoll, Oslo (født i Bodø).

4. Åshild Pettersen, Vefsn.

5. Nilofar Nori, Hadsel.

6. Vegard Johan Lind-Jæger, Narvik.

7. Maria Saltirova Rausandaksel, Rana.

8. Reinert Aarseth, Meløy.

9. Line Tollefsen, Vestvågøy.

10. Yngve Skei, Dønna.

11. Svenn-Egil Knutsen Duolljá, Hamarøy.

12. Eilert Horn, Brønnøy.

13. Aase Refsnes, Steigen.

14. Astrid Tove Olsen, Bodø.

15. Geir Ketil Hansen, Narvik.