Mørketida kom tidlig i år. Kyst-Norge skal skattlegges på en måte som rammer de viktigste næringer i relasjon til sjømat og havbruk. Blir fiskeri neste?

En lang rekke skipsverft, store og små, er tuftet på disse næringene. Titalls bedrifter innen service som levering av utstyr, elektro, kulde, entreprenører med store prosjekter som smoltanlegg, flåter og mindre båter. Disse bedriftene er spredt langs hele kysten.

Alle blir rammet av et skatteregime som vil tappe norsk havbruk for kapital, investeringsvilje og evner til å tåle en smell når den kommer. For smellen kommer.

Dette er ille for sjømatnæringen, kystens viktigste næring inkludert fiskeri, men like ille for alle de tilknyttede næringer som lever av alt som har med sjømat å gjøre.