Moskenes kommune utfordrer ytringsfriheten

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I ekstraordinært kommunestyremøte 3. september ble to saker behandlet.

I sak 24/20 om bruk av kommunal Facebook-side ble følgende vedtatt:

”Moskenes Kommune endrer funksjon fra gruppe til side. Alle kommentarer må godkjennes før publisering og det er kun kommentarer fra innbyggere i Moskenes som vil bli godkjent.”

Bakgrunnen for dette var blant annet ”at enkelte tidvis «tar av», ytrer seg i gruppen om forhold som har lite med kommunen å gjøre, samt bryter gruppens regler.”

Vi mener vedtaket innskrenker menneskers grunnlovfestede rett til å ytre seg. Dette er diskriminerende, og vil blant annet ekskludere borgere i nabokommuner og landet som helhet, som har ambisjoner for og næringsinteresser i kommunen. De vil ikke kunne formidle engasjement og planer for eksisterende og/eller potensielle planlagte virksomheter.

Vedtaket oppfattes å være besluttet på mistillit til innbyggernes og andre engasjertes dømmekraft. Dette vil kunne føles ydmykende, og konsekvensene av vedtaket kan være redusert tillit og troverdighet til oss politikere. Vedtaket sender også et negativt signal til potensielle nye moskenesværinger.

Over nevnte sak er forberedt og fremmet av ordfører Lillian Rasmussen som også deltok i behandlingen. Dette er i strid med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. På dette grunnlaget alene er vedtaket ugyldig.

Basert på ovenstående vil vi i interpellasjon for kommunestyret den 14. september fremme forslag om at vedtaket fattet i sak 24/20 oppheves.

I sak 25/20 om opptak/kringkasting fra kommunale møter ble det vedtatt følgende:

”1. I politiske og administrative møter skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes.

2. Dersom noen tar opp frå møter i kommunal regi utan at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet, skal politianmeldelse vurderes.”

Kommunedirektør Steinar Sæterdal sier følgende i intervju med NRK Nordland: ”Jo, utredningen ble gjort på noen få timer, denne kunne vært bedre begrunnet”. Kommunedirektøren erkjenner med dette at saken ikke var forsvarlig utredet.

Vi mener at det foreligger brudd på kommuneloven § 13-1 tredjeledd.

Dette til tross, mener politikerne i Moskenes at de basert på en utilstrekkelig utredning, er mer kompetente enn lovgiver til å regulerer denne problemstillingen.

Moskenes kommune har med vedtaket besluttet å svekke vernet overfor våre innbyggere og besøkende som blir utsatt for trusler, krenkelser og undertrykking i politiske og administrative møter.

Advokat Ove Vanebo i advokatfirmaet Kluge AS uttaler følgende om vedtaket til NRK: ”Jeg kan ikke se at dette i det hele tatt er en problemstilling. Det kan være gode grunner, og det er heller ikke straffbart å gjøre et opptak hvor du selv er deltaker”.

Basert på ovenstående vil vi i interpellasjon for kommunestyret den 14. september fremme forslag om at vedtaket fattet i sak 25/20 oppheves.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags