Arne J. Påsche er ny teknisk sjef i kommunen: - En artig utfordring

Arne J. Påsche er ansatt som teknisk sjef i Moskenes kommune.