Korter ned parkeringstiden på Å

Statens vegvesen reduserer parkeringstiden på Å til seks timer.