Mannskapsboligen på Moskenes får bli

FÅR STÅ: Sivilombudsmannen avviser klagen på vedtaket hos Fylkesmannen om mannskapsboligen på Moskenes.

FÅR STÅ: Sivilombudsmannen avviser klagen på vedtaket hos Fylkesmannen om mannskapsboligen på Moskenes.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sivilombudsmannen ser ingen grunn til at Fylkesmannens vedtak knyttet til bygging av mannskapsbolig på Moskenes bør endres. Bygget ble ikke plassert i forhold til kommunal godkjenning, men formannskapet valgte likevel å godkjenne bygget. Det første til klage fra Birger Haftor Nilsen på vegne av sin mor. Klagen ble begrunnet med at familien mistet adkomstvei til sjøhus, og at huset må flyttes. Kommunen og Fylkesmannen mener det finnes alternativ vei.

Etter at Fylkesmannen godkjente kommunens vedtak, sendte Nilsen klage til Sivilombudsmannen. Ombudet mener Fylkesmannen har lagt saklige vurderinger av forholdene til grunn i sin vurdering, og går ikke videre med saken.

– Uenighet om faktiske forhold og alternative adkomstveier til sjøområdene til Nilsens eiendom, er lite egnet for avklaring her, skriver Sivilombudsmannen.

Artikkeltags