Mangler 17,5 millioner kroner for å få budsjettet i balanse

– Legg politiske kjepphester til side når dere skal rydde i økonomien, lød oppfordringen fra seniorrådgiver Walter Tjønndal hos Fylkesmannen til kommunestyret i Moskenes.