reine: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har trukket fram Moskenes som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å overlate kommunale oppgaver til private. Ifølge statistikken som er basert på kommunale rapporteringer, drives 25,6 prosent av pleie- og omsorgstilbudet av kommersielle aktører. Bare Austevoll kommune i Hordaland kjøper mer.

– Det er en stor forskjell. I Austevoll handler det om politiske valg. I Moskenes fordi vi ikke har alternativer. Det vet nok ikke NHO når de trekker fram Moskenes som stjerneeksempel, sier rådmann Per A. Sperstad.

Over 30 mill.

Moskenes sin plassering er knyttet til kjøpt av plasser til personer med spesielle pleie- og omsorgsbehov. På få år har bruttoutgiftene steget fra 10,5 til over 30 millioner kroner i år.

– Vi må kjøpe en del plasser på privatdrevne institusjoner og hos andre kommuner i tillegg til brukerne kommunen selv tar hand om, sier rådmannen.

Hvor mye kommunen må ut med avhenger av omsorgsbehovet. Utgifter opp til 1,2 millioner kroner må kommunene selv dekke. Ut over dette beløpet dekker staten 80 prosent. Når personer med stort pleie- og omsorgsbehov passerer 67 år må kommunene dekke alle utgiftene.

– Utfordring

Ifølge Sperstad er utfordringen for en liten kommune å finne penger når behovet for tilrettelagt omsorg dukker opp.

– Ofte dreier det seg om akutte behov som det ikke er satt av penger til i budsjettet. Det gjør finansieringen til en utfordring.

Moskenes brukte i fjor 31.690 kroner målt per innbygger til pleie og omsorg. Det er 10.000 kroner mer enn nabo Flakstad, og 5000 kroner mer enn sammenlignbare kommuner i landet.

Åtte kommuner i Nordland bruker mer enn Moskenes. Men ingen er i nærheten av netto lånegjeld som utgjør 123.545 kroner per innbygger i Moskenes. Tilsvarende for Nordland er 66.366 kroner.

Lofot-tilbud?

I Lofotrådet og i rådmannsutvalget i Lofoten er spørsmålet om å etablere et interkommunalt tilbud til spesielt ressurskrevende brukere diskutert.

– Vi har ikke kommet til noen konklusjon. Det vil være noen utfordringer knyttet til en slik etablering. Brukerne har blant annet ulike pleiebehov.