Kulturbygg og gudshus

KIRKEBESØK: Flakstad (bildet), Reine og Moskenes kirke hadde til sammen 3620 personer på de 55 gudstjenestene i fjor. Arkivfoto

KIRKEBESØK: Flakstad (bildet), Reine og Moskenes kirke hadde til sammen 3620 personer på de 55 gudstjenestene i fjor. Arkivfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

I fjor deltok 3620 personer på de 55 ordinære gudstjenestene som ble holdt i Flakstad og Moskenes.

DEL

I følge Statistisk sentralbyrå bodde det pr 3. kvartal i 2016 1348 innbyggere i Flakstad kommune, og 1057 i Moskenes.

Ifølge sogneprest Trond Gran var 1013 av disse medlemmer av Den norske kirke i Flakstad, og 802 i Moskenes

–Det utgjør 75 prosent av innbyggerne i Flakstad og 76 prosent i Moskenes. Dette er en god del lavere enn i Nordland for øvrig, men skyldes muligens en stor gruppe medlemmer av Guds Menighet i Flakstad og Jehovas vitner i Moskenes. I tillegg er det en god del innbyggere med utenlandsk bakgrunn som derfor ikke er medlem hos oss, opplyser sognepresten på hjemmesiden til kirken i Flakstad og Moskenes.

I fjor var det til sammen 3620 personer som møtte fram til ordinære gudstjenester i Flakstad og Moskenes.

–I 2016 var det 1750 deltakere på 27 vanlige gudstjenester i Flakstad. Det er et gjennomsnitt på 65 per gudstjeneste. I Moskenes var det 1870 deltakere på 28 vanlige gudstjenester, altså et snitt på 67 pr gudstjeneste. Og i dette er ikke medregnet konserter eller begravelser, konfirmantundervisning eller annen aktivitet. Dette er kun vanlige gudstjenester, forteller Gran. Kirkene brukes også til konserter i ulik form.

–Noen ganger er de nesten som gudstjenester å regne, andre ganger leies de ut til mere almene konserter. Nå er nok trykket på dette større på Vestvågøy enn hos oss, fordi LINK er mer aktive der. Likevel var det ni konserter med 976 deltakere i Moskeneskirkene, kanskje flest i Reine, og det var ni konserter i Flakstad kirke med en oppslutning på 370. tillegg kan det nevnes at det var åpen kirke i 44 dager i Flakstad dette året, med egen guide mye av tiden, Flakstad hadde til sammen 58 frivillige medarbeidere i sving, med stort og smått – her var tallet i Moskenes 30, og det ble samlet inn penger til forskjellige formål i mye av dette. Her er ikke tallene klare ennå.

Derfor tror jeg det ikke er å ta for hardt i si at kirkene våre i Flakstad og Moskenes er de best besøkte kulturbyggene vi har her vest, nesten uansett hvordan vi ser på det, slår sogneprest Trond Gran fast.

Artikkeltags