Moskenes kommune har fått 190.000 kroner fra Fylkesmannen til informasjonstiltak for Lofotodden nasjonalpark. Ifølge ordfører i Moskenes og styreleder i nasjonalparken, Lillian Rasmussen, kan det bli aktuelt å blant annet bruke ungdom i sommerjobb i informasjonsarbeidet.

– Vi skal diskutere ulike måter å drive informasjonsarbeid på når styret møtes over nyttår. En måte kan være å ha folk i parken som rettleder besøkende, og følger med på hvordan folk opptrer. Det konkrete innholdet vil vi komme tilbake.

Stillingen som nasjonalparkforvalter er lyst ut, og vedkommende skal være på plass i god tid før sommeren. Kontorsted blir Moskenes.

– Forvalteren rekker neppe over alt som skal gjøres. Derfor er det viktig at vi har fått pengene til informasjonsarbeid, sier Rasmussen.

Den offisielle åpningen av Lofotodden nasjonalpark er planlagt til 9. juni.