MDGs eneste representant i fylkestinget, Bent Bakkan fra Sortland, skal representere Nordland fylkeskommune i styret i Lofotodden nasjonalpark. Høyre ønsket Bente Anita Solås, som blir Bakkans vara til styret.

Høyre var for øvrig motstander i fylkestinget av å opprette nasjonalparken på Moskenesøya.

– Glad for plassen

Det er Miljødirektoratet som endelig utpeker de tre medlemmene av styret, basert på anbefalingene. Moskenes og Flakstad har valgt ordførerne Lillian Rasmussen og Hans Fredrik Sørdal som sine representanter. I forslag til statsbudsjett for 2019 er det satt av penger til å opprette stilling som nasjonalparkforvalter.

– Jeg ser veldig fram til å få være med i styret. Jeg snakket varmt for å opprette nasjonalparken, og vil gjerne være med på å tilrettelegge på yttersiden av Moskenesøya. Her finnes strender og natur som er verdenskjent, som Moskstraumen og Kvalvika. Utfordringen er, som mange andre steder, knyttet til å hindre at naturen slites. Jeg er glad for at jeg får delta i dette arbeidet, sier Bakkan.

– Stier må bygges

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal diskuterer parkeringsløsninger i Torsfjorden, der stien til Kvalvika starter, med Statens vegvesen. Han tror kapasiteten kan økes uten de store kostnadene.

– Noe må gjøres med parkeringen langs fylkesveien til Krystad for å unngå kaoset vi har opplevd de siste årene, sier Sørdal.

Han mener styret i Lofotodden nasjonalpark må være pådriver for å ferdigstille stiene som er påbegynt.

– Arbeidet er begynt på stiene til Kvalvika og Ryten. Disse må ferdigstilles. Det blir en viktig oppgave for styret, mener Flakstad-ordføreren.

Ett av formålene med nasjonalparkstatusen er å holde kulturlandskapet i hevd. Sørdal ser for seg at bønder kan ha sau og geit på yttersiden av Moskenesøya.

– Da kan det bli aktuelt med beitestøtte for å ta vare på kulturlandskapet.