Innbyggerne i vest ga et tydelig svar

Fornøyd: Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen stemte nei til sammenslåing i folkeavstemningen. Hun er fornøyd med at et stort flertall av de ca. 49 prosent som stemte ga politikerne et klart råd. – Når valgdeltakelsen var såpass lav, er det en fordel at resultatet gir kommunestyret et entydig råd, sier hun. foto: MAGNAR JOHANSEN

Fornøyd: Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen stemte nei til sammenslåing i folkeavstemningen. Hun er fornøyd med at et stort flertall av de ca. 49 prosent som stemte ga politikerne et klart råd. – Når valgdeltakelsen var såpass lav, er det en fordel at resultatet gir kommunestyret et entydig råd, sier hun. foto: MAGNAR JOHANSEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Moskenes-ordføreren er glad for entydig råd fra innbyggerne.

DEL

I Moskenes var folkets råd overveldende klart. Av 49,1 prosent som stemte, sa 89,5 prosent nei til sammenslåing.

– Jeg er glad vi fikk et meget tydelig flertall, sier ordfører Lillian Rasmussen som stemte nei til sammenslåing.

– Så jeg synes utfallet er helt greit. Det er vel neppe noen tvil om resultatet i kommunestyret, sier Rasmussen som beklager at valgdeltakelsen ikke ble høyere.

– Noe skyldes nok at en del fiskere er på Finnmarksfiske. Men jeg hadde håpet på høyere deltakelse.

Flakstad

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal er ikke overrasket over at to av tre sa nei til «Lofoten kommune». Ordføreren har i ukene før folkeavstemningen gitt klart uttrykk for at han ønsket å danne en ny kommune av Flakstad, Moskenes, Værøy og Vestvågøy. Av de ca. 50 prosent som stemte, var 68, 6 prosent uenig med ordføreren. 30,5 prosent sa ja til sammenslåing.

– Resultatet er som forventet. Jeg og kommunestyret har bedt folket om råd. Vi har fått et klart råd. Det skal jeg følge i kommunestyremøtet 14. juni. Jg tror vi kan oppsummere regjeringens kommunereform med at folk ikke like rå få tredd ting ned over hodet, og tvunget til noe de ikke ønsker. Denne prosessen har tatt mye tid og energi. Nå kan vi konsentrere oss om å styrke Flakstad, og få Bainveien på plass, sier Sørdal.

– Behandlingen i kommunestyret blir dermed en formalitet for å konfirmere rådet i folkeavstemningen?

– Ja.

Værøy har folkeavstemning 12. juni.

Fylkesmannen

Når kommunestyrevedtakene er gjort, skal vedtakene samt grunnlaget for hele prosessen i de fire kommunene sendes Fylkesmannen. Før oktober skal Fylkesmannen gi en egen vurdering av prosessen til regjeringen.

– Der skal vi også se på den enkelte kommunes «0-alternativ», det vil si hvordan kommunen selv vurderer framtiden som egen kommune. Vi skal også vurdere om vedtak som er fattet er i tråd med målene i reformen. Vi skal også se på hvilke utfordringer kommunene har, og evnen til å bestå som egen kommune i forhold til mål om å skape mer robuste kommuner, sier prosessveileder for kommunereformen hos Fylkesmannen, Silja Ildgruben.

– Kan rådet fra Fylkesmannen bli motsatt av rådet fra innbyggerne?

– Fylkesmannens oppgave er å vurdere framtiden for kommuner og regioner i Nordland for regjeringen. Vi skal også analysere regionene og utfordringer de står foran. Det blir en del av grunnlaget for Stortingets beslutning. Nå skal vi først se hva kommunene endelig vedtar, sier Ildgruben.

-Mange ungdommer kom og stemte i Vestvågøy

12,7 prosent av Vestvågøys befolkning deltok i mandagens folkeavstemning. Mange av dem ungdom.

Folkeavstemningen om Vestvågøy kommune skal slå seg sammen med nabokommunene vestover eller ei, fikk kun 12,7 prosents oppslutning.

Rakk det: Thomas Lilleng var innom stemmelokalet ti minutt før det stengte. Karl Botolfsen og Geir Selnes ser til at alt går rett for seg.

Rakk det: Thomas Lilleng var innom stemmelokalet ti minutt før det stengte. Karl Botolfsen og Geir Selnes ser til at alt går rett for seg.

Leder for valggjennomføringen, Karl Erik Nystad i Vestvågøy kommune, forteller at det likevel er en positiv nyhet i tallene.

– Den muntlige tilbakemeldingen fra Bøstad og Leknes, er at det kom mange unge og stemte. Det er veldig positivt, sier han.

16 og 17-åringer

Det samme inntrykket hadde Karl Botolfsen og Geir Selnes, som passet på at alt gikk riktig for seg på slutten av stemmedagen mandag.

– Det har vært et jevnt sig av folk etter at vi kom klokken 18. Men det som er artig, er at det har vært mye ungdom her; 16–17. åringer. Det har også vært en del unge mennesker, sier han.

Vestvågøy kommunestyre fattet vedtak om  å åpne folkeavstemningen for alle født i år 2000, dels for å la de være med å si sin mening, dels for å få god deltakelse.

Konkrete tall om dette, er foreløpig ikke klare.

21. juni

Ordfører Remi Solberg er ikke overrasket over den lave deltakelsen.

– Det er ikke noen stor overraskelse. Det har vært lav deltakelse i alle de store kommunene. Jeg skulle gjerne ha sett at den var høyere, men vi kommer til å informere kommunestyret om resultatet den 21. juni, og ta dette med i behandlingen av saken, sier han.

Vestvågøy kommune gjennomførte tidligere i år også en opinionsundersøkelse. Resultatet av denne vil også bli tatt med i den videre saksbehandlingen.

Resultatet av folkeavstemningen i Vestvågøy:

Ja: 61,4 prosent

Nei: 36,75 prosent.

Blank: 1,86 prosent.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken