Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen slipper til i Samferdselsdepartementet 3. mai for å informere om problemer knyttet til fiskerihavner og fergeleiet i Moskenes.

– Jeg vil ta opp behovet for servicebygg på fergeleiet som vi har ventet på siden 2014, men som Statens vegvesen mangler penger til. Når det gjelder fiskerihavner skulle temaet være utbedring av molo på Sørvågen, men denne er det satt av penger til nå. Men vi har utfordringer knyttet til fiskerihavnene i Moskenesvågen og på Reine som jeg vil ta opp, sier Rasmussen som ikke forventer seg konkrete løfter.

– Men jeg tror det er viktig at politisk ledelse er kjent med utfordringene, og viktigheten av å få de løst.

Rasmussen skal møte statssekretær Brage Baklien (Frp) under besøket i Samferdselsdepartementet.

LES OGSÅ: Entreprenøren er veldig ivrig på å komme kjapt i gang med det nye fergeleiet - og det er ikke uten grunn