Ekstrem økonomisk situasjon i Moskenes: Ber om møte med kommunalministeren

STATSRÅDSBREV: Ordfører Lillian Rasmussen orienterte formannskapet om at hun hadde bedt om møte med kommunalministeren.

STATSRÅDSBREV: Ordfører Lillian Rasmussen orienterte formannskapet om at hun hadde bedt om møte med kommunalministeren.

Moskenes kommune er den kommunen i landet som har høyest merutgifter til pleie og omsorg. Ordfører Lillian Rasmussen ber nå om et møte med kommunalminister for å diskutere og prøve å finne en løsning.

DEL

Ved utgangen av 2019 kan det samlede underskuddet til Moskenes kommune ha passert 40 millioner kroner. Samtidig konkluderer Fylkesmannen med at den kommunale driften er på et minimum i dag. Ifølge Telemarksforskning har Moskenes landets høyeste merutgifter, målt per innbygger, til pleie og omsorg. Det er spesielt på kostnadene til ressurskrevende tjenester nærmest eksplodert.

Ber om møte

I tirsdagens formannskapsmøte i Moskenes opplyste ordfører Lillian Rasmussen at hun hadde sendt brev til kommunalminister Monica Meland der hun ber om et møte.

– Fylkesmannens sine skjønnsmidler er ment å kompensere delvis for denne type ekstreme kostnader. Merkostnaden for Moskenes kommune illustreres godt i utviklingen av det akkumulerte driftsunderskuddet, som kunne vært i pluss, men som i 2019 antas å komme opp i 39 mill. kr. Ut fra ulike tilnærminger, kostra tall og Telemarksforskning sine analyser var den statlige underfinansiering 10 000–12 000 kr per innbygger i 2018. Underfinansieringen er urimelig og ødeleggende for kommunens økonomi, med de negative effekter det har for befolkning og næringsliv, heter det i brevet.

Moskenes kommune er kjent med at Telemarksforskning er engasjert for å se nærmere på finansieringen av ressurskrevende tjenester. – Vi vil be kommunal- og moderniseringsministeren rette opp i den urimelighet Moskenes kommune er blitt utsatt for. Videre, sikre at finansieringsmodellen for ressurskrevende tjenester blir endret, slik at belastningen for de få kommuner som har en urimelig belastning i dagens system, blir redusert ned til et forsvarlig og håndterbart nivå., skriver ordføreren.

Ekstrem situasjon

Konkret mener Moskenes kommune at 50 % av det akkumulerte negative driftsresultatet opparbeidet per utgangen av 2019 bør dekkes av Staten.

– Den ekstreme økonomiske situasjonen Moskenes er i og kravet om å balansere akkumulert driftsunderskudd ut i null innen 2024, gjør at Moskenes alternativt må iverksette tiltak som etter all sannsynlighet ikke er innenfor gjeldende lover og regler og som vil være til skade for befolkning og næringsliv. Dette er urimelig og uforsvarlig, da årsaken til den oppståtte situasjon i stor grad skyldes statlig underfinansiering. Dette er et forhold som er erkjent senest i kommunaldepartementets budsjett for 2019 og ved at en nå ser nærmere på finansieringen av ressurskrevende tjenester. På dette grunnlag ber vi om et snarlig møte for å diskutere utfordringene og løsningene, skriver ordfører Lillian Rasmussen i brevet til til kommunalminister Monica Mæland.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken