2,5 mill. ekstra til Moskenes kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Moskenes får 2,5 millioner kroner fra Fylkesmannen til pasienter med ekstra pleiebehov.

DEL

For kommunen har pleieutgiftene til de som beskrives som «spesielt ressurskrevende brukere» økt formidabelt de siste fire-fem årene. Brutto koster pleien 30 millioner kroner i år. Statens refunderer mesteparten av utgiftene for brukere under 67 år, men null kroner den dagen de passerer pensjonsalderen.

– Vi søkte om mer, men er fornøyd med at vi får innvilget 2,5 millioner kroner. Det er i tråd med signalene fra Fylkesmannen, sier Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen.

Fylkesmannen fordelte i denne runden 20 millioner kroner av skjønnsmidlene til kommunene til ressurskrevende tjenester i 16 nordlandskommuner. Moskenes fikk mest penger, noe som illustrerer den store økonomiske utfordringen kommunen har. Værøy fikk en million kroner.

– Det er på dette området utfordringene er størst for oss, sier Rasmussen.

Lofot-samarbeid

Moskenes ba i fjor om tilskudd fra Fylkesmannen til å kartlegge om tilbudene som gis til brukere som krever ekstra pleie og tilsyn er balansert i forhold til forsvarlighet og økonomi. I tillegg ville kommunen vurdere grunnlaget for å etablere hjelpetiltak og tjenester i Moskenes som i dag kjøpes utenfor.

Fylkesmannen ønsker undersøkelsen velkommen, men har bedt Moskenes invitere de øvrige Lofot-kommunene til et samarbeid om prosjektet. I 2016 fikk de seks kommunene samlet 65 millioner kroner i refusjon fra staten til ressurskrevende pleietjenester.

– Samtlige kommuner er positive til samarbeid. Det er gledelig. Da kan vi blant annet undersøke om regionen samlet kan gi et tilbud om tjenester til egne brukere. En god del av pengene sendes ut av Lofoten og til institusjoner i andre deler av landet, sier Rasmussen.


Artikkeltags