Ønsker tettere kontakt med næringslivet

Artikkelen er over 1 år gammel

NAV-kontorene i Lofoten kan få felles leder. – Vi trenger større kompetansemiljø, sier Knut Erik Dahlmo.

DEL

Han leder arbeidet med å se på framtidig organisering og etablering av en vertskommunemodell for flere av de 43 NAV-kontorene i Nordland. Ifølge Dahlmo ligger det godt til rette i Lofoten for å samle ledelsen i en vertskommune. Hvor det blir, er ikke avgjort.

– NAV trenger å bygge opp kompetansemiljø for å møte utfordringene i blant annet arbeidsmarkedet. Vi har også en krevende økonomisk situasjon. Begge disse forholdene er årsaker til at vi ser på ny organisering, sa Dahlmo da han orienterte kommunestyret i Moskenes om prosjektet.

– Utfordring

Han trekker også fram utviklingen i Nordland som en viktig grunn til å styrke den utadretta virksomheten, spesielt rettet mot næringslivet. Befolkningsutviklingen er blant de aller svakeste i landets 18 fylker. 20 prosent i aldersgruppen 20–66 år er utenfor arbeidslivet.

– 30.000 kvinner og menn i denne aldersgruppen deltar ikke i arbeidslivet. Sammen med lav befolkningsvekst gir det grunn til bekymring. En viktig jobb for NAV blir i å aktivisere arbeidskraftreserven som finnes. Ifølge en spørreundersøkelse blant bedrifter i Nordland kan det ansettes 4000. Kommuner og staten må samarbeide bedre om oppfølging av dem som havner utenfor arbeidslivet. Dette vil tvinge fram regionalt samarbeid, mener Dahlmo.

Garantien som sikrer NAV-kontor med færre enn tre ansatte ekstra ressurser er opphevet. Ifølge Dahlmo er det imidlertid ikke snakk om i denne runden å redusere antall kontor.

– Det er ikke aktuelt å si opp ansatte. Dagens kontorsteder beholdes. Men ved naturlig avgang kan det bli aktuelt å ikke erstatte stillingen som blir ledig.

– Mer spesialisert

I Lofoten er det kontor i hver kommune med stedlig ledelse. Lederfunksjonen tar veldig mye tid, sier Lill-Harriet Engen som er leder og en av to ansatte i NAV Moskenes.

– I lederfunksjonen går en del tid med til å delta på møter i resten av Lofoten. Da er det bare en igjen på kontoret. Det er forventninger til at vi skal være oppdatert på de fleste områder som NAV jobber med. Det er en utfordring. Vi bør bli mer spesialisert, mener Engen som også trakk fram sikkerheten for ansatte på små kontor som viktig.

I kommunestyremøtet framhevet hun mer kontakt med næringslivet i Moskenes som viktig.

– Det vil være viktig for alle NAV-kontor i Lofoten å kjenne næringslivet og arbeidskraftbehovet i hver kommune. Blir kontorene mer spesialisert kan vi mer prioritere kontakten med næringslivet, og bidra til å formidle folk til jobb, sa Engen.


Artikkeltags