Moskenes-bygg får stå

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Eieren slipper å endre plassering av mannskapsboligen på Moskenes. Det har Fylkesmannen bestemt etter å ha vurdert vedtaket i formannskapet som sa ja til plasseringen, og klagen fra naboen på at boligen hindret adkomst til deres eiendom via en vei de har hevd på å bruke.

Saken har versert i flere år mellom kommunen, utbygger og klager. Utbygger flyttet grunnmuren for å imøtekomme kommunens krav til avstand til veien. Bygget skal brukes til mannskapsbolig for fiskere. Eieren utelukker ikke at det også kan bli leid ut til turister.

«Fylkesmannen legger til grunn at det er det oppførte tiltaket, bygningen med grunnmur, som nå er godkjent av kommunen, flyttet i lovlig avstand fra nabogrense mot klager», heter det i avgjørelsen.

Fylkesmannen legger dessuten til grunn kommunens opplysning om at klager har annen godkjent adkomst til sin eiendom. Avgjørelsen peker på at en eventuell strid om veirett bør løses juridisk, og ikke gjennom kommunal saksbehandling.

Artikkeltags