Har anmeldt dronefilming i Refsvikhula

Lofoten Nasjonalpark har anmeldt dronefilming i Refsvikhula og Lofotodden Nasjonalpark som brukes for å markedsføre ribturer.