Mange trosser forbud mot droneflyging

Moskenes vil finne ut hvordan forbudet mot droneflyging i nasjonalparken kan handheves strengere.