Ett lokalt selskap har fått lov til å drive guiding i nasjonalparken

Reine-selskap skal også ta hand om turister som beveger seg på landjorda.