Fylkesmannen om Moskenes: - En kjempekrevende situasjon

Kjøp av pleie- og omsorgstjenester koster Moskenes 30 prosent av driftsbudsjettet. – En kjempekrevende situasjon, sier seniorrådgiver Walter Tjønndal hos Fylkesmannen.