Kommunen krever at nyansatte må melde flytting

Moskenes skal følge opp at de som får kommunal jobb registrerer seg som innbyggere.