Fersk rådmann: - Jeg har gjort meg noen tanker om utfordringene

Fersk Moskenes-rådmann Steinar Sæterdal vil vente til formannskapsmøtet i neste uke med å dele sin oppfatning av økonomien med politikerne.