Det var i Dagens Næringsliv mandat statsministeren slo fast at hun ønsker oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen: Hun ønsker oljeleting i Lofoten og Vesterålen.

– Jeg mener vi bør utvikle Lofoten og Vesterålen. Samtidig er jeg klar over at det er en politisk vanskelig sak, en symbolsak i Norge ... For Lofoten og Vesterålen hadde det vært positivt om en hadde fått til den type aktivitet. Det har vært fraflyttingsområder som trenger en stimulans, sa Erna Solberg og la til at hun mener oljevirksomheten kan leve side om side med andre næringer.

– Skivebom

Kommunepolitiker Gaute Wahl (Venstre) i Vågan mener statsministeren tegner et galt bilde av de to regionene.

– Hun ser bort fra at det faktisk går bra i begge regionene. Solberg bommer på målet når hun skal beskrive virkeligheten, hevder Wahl.

Lofoten samlet har økt innbyggertallet med 626 de siste fem årene, til 24.262. Økningen har skjedd i Vestvågøy og Vågan, som har fått 745 flere innbyggere, Værøy 17 flere.

Flakstad, Moskenes og Røst har mistet 136 innbyggere siden 2011. I Vesterålen er folketallet økt med 402, med Sortland som motor.

– Rogaland har over fem prosent helt ledige, Nordland 2,7 prosent. Fiskeriene går godt, reiselivet vokser. Solberg ser bort fra dette. Jeg ser en god grunn til å starte oljeboring i Lofoten og Vesterålen, nemlig å forlenge oljealderen på Vestlandet. Det er kortsiktig, mener Gaute Wahl.

Les også: Statoil-sjefen mener Lofoten-utbygging er klimavennlig

– Gamle myter

Han mener statsministeren gjentar gamle argumenter i stedet for å bidra til en mer framtidsrettet debatt. Wahl mener eierskapet til fiskeressursene og bærekraftig utvikling av reiselivet må ha en sentral plass i diskusjonen om framtidsnæringene i Lofoten og Vesterålen.

– Solberg berører ikke mulighetene og utfordringene i hovednæringene, men gjentar den gamle myten om at Lofoten og Vesterålen er fraflyttingsområder som trenger olje for å vokse.

Samtidig mister de mindre og fiskeriavhengige Lofot-kommunene innbyggere. Trengs det ikke flere ben å stå på?

– Reiseliv er en næring som er arbeidsintensiv og som har potensial til å bli mer helårs enn i dag. Men det kreves infrastruktur og tilrettelegging. Utviklingen i fiskeriene i de mindre kommunene er i stor grad avhengig av hvilke rammer politikerne setter. Og ikke minst av at kystbåtene ikke fortrenges av seismikk og andre arealbeslag. Det er rammevilkårene for disse næringene som har betydning for bosetting i distriktene. Ikke oljeboring i havområdene våre, mener Wahl.

Glad for klar tale

– Jeg er glad for klar tale fra statsministeren.

Det sier leder i Nordland Høyre og tidligere Vestvågøy-ordfører, Jonny Finstad. Men han ser ikke bort fra at et eventuelt regjeringssamarbeid med småpartier etter valget i 2017, ender med samme resultat som i 2013; at Nordland 6,7 og Troms 2 fredes.

– Men det er viktig at vi er tydelig på at vi ønsker oljevirksomhet.

– Solberg mener LoVe er fraflyttingsområder. Gir ikke det et galt bilde?

– Over år har regionene mistet innbyggere. Vestvågøy og Vågan øker, men de mindre kommunene sliter. Vårt krav er at oljevirksomheten skal gi arbeidsplasser og ringvirkninger i Lofoten og Vesterålen og landsdelen for øvrig. Det inkluderer også de mindre kommuner. Verden vil fortsatt trenge fossilt brensel. Også LoVe bør få ta del i denne virksomheten.

Lofotposten brakte mandag to saker om befolkningsutvikling og tilflytting til Lofoten:

– Vi har drømt om å flytte til Lofoten lenge

Bra folketall-utvikling i Vestvågøy