Kommunen vil ha flere lokalpolitikere

Moskenes øker antall kommunestyrerepresentanter fra 11 til 17 i neste periode.