Nedgang på tørrfisk, tjente på rorbusalg

Dårlig kvalitet på tørrfisken ga nedgang i inntektene til H. Sverdrup AS på Reine.