Dette bildet vil turistene ha med seg hjem. Da blir det kø på Reinehalsen.

Turistguide tar til orde for å korte ned tillatt parkeringstid på Reinehalsen i Moskenes.