Gå til sidens hovedinnhold

Under halvparten av foreldrene gadd si sin mening

Spørreundersøkelse i Moskenes-barnehager

Artikkelen er over 3 år gammel

Under halvparten av foreldrene svarte på om de er fornøyd med barnehagene i Moskenes.

Det var i mai i fjor at Moskenes kommune gjennomførte spørreundersøkelsen blant foreldre på Reine og Sørvågen. Resultatet er først offentliggjort nå. Ifølge ordfører Lillian Rasmussen er årsaken blant annet at undersøkelsen ikke skulle påvirke diskusjonen om nedleggelse av Reine barnehage. Nedleggelse fra 1. august 2017 ble vedtatt i budsjettmøtet i desember.

Les mer

Hyrer advokater i barnehagekonflikt

 

Forslaget skapte mest debatt under budsjettbehandlingen, og ble vedtatt med syv mot fire stemmer.

– Undersøkelsen ble gjennomført i mai i fjor som en del av arbeidet i Robek-nettverket som Moskenes er med i, sier Rasmussen.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at foreldre fikk et spørreskjema med 32 spørsmål om hvordan de opplever barnehagene. Under halvparten svarte. Rådmann Per A. Sperstad mener antallet er såpass lavt at det ikke kan dras noen entydige konklusjoner fra undersøkelsen.

– Statistisk sett kan det være en del feilvariasjoner på grunn av lav svarprosent. Det vil påvirke hvordan vi bruker den, sier Sperstad.

Undersøkelsen er presentert samlet for de to barnehagene. Sperstad understreker at selv om det er visse forskjeller i svarene fra foreldre på Reine og Sørvågen, er de mindre vesentlig.

– Ingen betydning

Rådmannen fikk resultatet av undersøkelsen i oktober. Han avviser at den har hatt betydning for hvilken av barnehagene han foreslo nedlagt.

– Hvis du leser min innstilling har jeg vektlagt en ting: At Sørvågen er best egnet på grunn av nærheten til skole med gymsal, basseng og andre fasiliteter, og muligheten til å skape et oppvekstsenter. Det er en den eneste grunnen. Klausul knyttet til barnehagetomta på Reine, brukerundersøkelsen og andre forhold har jeg ikke vurdert, sier Sperstad.

Han mener svarene gir «noen pekepinner» på foreldrenes erfaringer med barnehagene. Svarene trekker fram vennskap mellom ungene, og personalets omsorg for ungene som god. Derimot mener de barnehagene bør gi foreldrene mer medinnflytelse og vise større interesse for foreldrenes synspunkter.

På en skala fra 1 til 6, ligger snittet på 4,0. Det tolker Sperstad som at foreldrene er ganske fornøyd.

– Det gjelder både Reine og Sørvågen, sier han.

Kommentarer til denne saken