Inntektene til Moskenes Shipping AS fra driften av båtruta på Reinefjorden økte fra 3,8 millioner kroner i 2016 til 4,5 millioner i fjor. Av inntekten er 3,3 millioner kroner offentlige tilskudd til drift av den helårige ruten som knytter Kirkefjorden, Rostad og Vindstad til Reine.

Selskapet satt igjen med et overskudd før skatt på 494.700 kroner. Etter at skatten var betalt ble resten av overskuddet brukt til å styrke egenkapitalen som er på 2,8 millioner kroner. Selskapet har en gjeld på 1,6 millioner.

Moskenes Shipping eies av Rasmus Kibsgård (78 prosent) og Edgar Kibsgård (22), og sysselsetter tre årsverk.