– Dette er en trafikkfarlig flaskehals

– Vi har i flere år forsøkt å få utbedret denne strekningen, sier Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen.