Rutinesvikt fører til pengekrav til beboere på sykehjem

Beboere eller etterlatte i Moskenes må etterbetale for opphold på sykehjemmet.