– Sykehjemmet ønsket seg blæreskanner. Vi skal hjelpe i lokalsamfunnet, og da er det naturlig at vi bidrar der det er behov, sier leder i Sørvågen Sanitetsforening, Bente Bendiksen.

– Etterlengtet

Moskenes kommune sliter økonomisk. Kjøp av skanner i kommunal regi har vært uaktuelt de senere årene.

– Gaven er etterlengtet. Verken sykehjemmet eller legekontoret har hatt en slik skanner. Nå kan vi gjøre de nødvendige målinger for å få vite om en pasient trenger urinkateter. Det er til stor hjelp for pasienter og ansatte. Vi er veldig takknemlig for gaven fra foreningen, sier avdelingssykepleier Anne M. Ernstsen ved Moskenes sykehjem der skanneren skal oppbevares.

Jubileum

Bente Bendiksen ønsker ikke snakk om pengesum. Ifølge utstyrsleverandører koster en blæreskanner i overkant av 30.000 kroner. Bendiksen er først og fremst glad for at sanitetsforeningen kan bidra til lokalsamfunnet.

– Foreningen har i årenes løp gitt mye til sykehjem, legekontor og sykehuset på Gravdal. Vår oppgave har vært og er å bidra til å skape trygghet i lokalsamfunnet, sier Bendiksen.

Sanitetsforening feirer hundreårsjubileum neste år. Tidligere drev foreningen eldreinstitusjon på Sørvågen. Men hvor lenge Sørvågen har en sanitetsforening er uvisst. Foreningen har kun seks medlemmer.

– Vi er få igjen. Det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer, sier Bente Bendiksen.