Skeptisk til at hjemkommunen vil ha forbud mot fisketurisme

I 2017 og 2018 har anlegg for fisketurisme i Lofoten rapportert inn samlet fangst på 118.169 stykker fisk. – Forbud er ikke veien å gå, mener Therese Amalie Holtan Larsen.