Kirkerådet er kirkas «formannskap», og i utgangspunktet har alle bispedømmene en representant hver i rådet. Her ble Anne Jorid Gjertsen (46) valgt som fast medlem – etter å ha fått høyest stemmetall av samtlige folkevalgte representanter i Kirkemøtet.

Men Nordland og Lofoten kommer til å ha dobbel representasjon i Kirkerådet. Prost Kristine Sandmæl (46) ble nemlig valgt som leder av Mellomkirkelig råd – «kirkas utenrikskomite» - og møter også fast i Kirkerådet.

Grasrotkompetanse

Anne Jorid Gjertsen var foreslått som kandidat av Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

- Anne Jorid har ikke bare solid grasrotkompetanse. Hun vet også mer enn de fleste om kirkas virksomhet under torva, ettersom hun jobber som graver i tillegg til full jobb som ambulansearbeider, sa domorganist Gro Bergrabb fra Bodø da hun holdt valgtale for lofotingen. Hun gjorde også et poeng av at Anne Jorid Gjertsen var en av ti kandidater til den høythengende tittelen «Årets nordlending» i fjor.

Nå ser ambulansearbeideren og graveren fra ytterst i Lofoten fram til fire år i Kirkerådet.

- Jeg går til vervet med skrekkblandet fryd, og satser på at rådet tåler litt nordnorsk bris, men at vi aldri får oppleve sterk kuling. Jeg er en enkel sjel fra havkanten og mektige fjell, og representerer grasrota så til de grader, men det er også der folkekirka starter, sier Anne Jorid Gjertsen,

Hun er fersk på den nasjonale arenaen, men har solid erfaring med kirkelige verv.

- Etter 15 år i Moskenes menighetsråd vet jeg alt om utfordringene som ligger i de små menighetene, både når det gjelder stram økonomi og bemanningsbehov, sier Anne Jorid Gjertsen, som lover at Kirkerådet ikke får mulighet til å «glemme» dette de neste fire årene.

Religionsdialog

Den andre lofotingen som vil la sin stemme høre i Kirkerådet de neste fire årene, er Kristine Sandmæl, som nettopp har gått fra jobben som sokneprest i Vågan til prost i Lofoten.

Kirkemøtet valgte henne til leder av Mellomkirkelig råd, som kan karakteriseres som kirkas «utenrikskomité», og som særlig jobber med samarbeid med andre kirker.

- Rådet har ansvaret for samarbeidet med kirker i inn- og utland, vi arbeider også med religionsdialog, diakoni og samfunnsspørsmål, sier Kristine Sandmæl, som har vært nestleder i rådet i fire år.

Under Kirkemøtet markerte hun seg med å snakke om engasjementet for flyktninger i lokalsamfunnet, og fortalte blant annet om hvordan det å dele troen med en syrisk flyktning i Kabelvåg kan være til berikelse for begge parter.

- For meg er det viktig at det vi jobber med i Mellomkirkelig råd skal være til glede og nytte for menighetslivet på lokalplan. Solidaritet og religionsdialog angår hele kirka, sier Kristine Sandmæl.

(Nyhetsmelding fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd)

Les også: Bispedømmerådet har bestemt seg: Hun blir ny prost i Lofoten

Les også: Maratonpresten: – Ikke la dårlig vær ødelegge for kirkebesøk julaften

Les også: Åpen folkekirke vant i bispedømmet