NRK har rapportert de siste dagene om skitt og lort på utfartssteder, og søppel som flyter.

– Spesielt i Vest-Lofoten er det utfordringer. Det henger blant annet sammen med nasjonal markedsføring om at fjellheimen er tilgjengelig for alle. Det har vært mindre fokus på ansvar og plikt som følger med bruk av naturen. Men jeg vil advare mot å tegne et bilde om at Lofoten er overfylt med turister. Det stemmer ikke, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

– Spre turistene

Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, uttalte til NRK at det er nok sommerturister i Lofoten. Og at markedsføringen bør dreies over til andre reisemål i Nordland.

– Lofoten har utfordringer knyttet til mye folk i en kort sommersesong. Vi begynner å se negative uttalelser på sosiale media internasjonalt, sier Audun Pettersen til Lofotposten.

Løses ikke utfordringene knyttet til handtering av søppel og natur, frykter han at Lofoten kan ende som Barcelona, Mallorca og Amsterdam der befolkningen protesterer mot turistindustrien.

– Lofoten vil fortsatt være en perle i norsk reiseliv. Men den må forvaltes bedre. Da kan det være behov for å spre trafikken. Vesterålen har relativ god kapasitet, og Helgelandskysten er vakker. Lofoten bør også markedsføre vinteren enda mer. Vinteren er minst like fin sommeren her. Norsk reiseliv bør slutte å måle suksess i antall personer som kommer hit, og heller snakke om verdiskaping, sier Pettersen.

Elisabeth Dreyer vil gjerne spre trafikken, men innad i Lofoten.

– Det er slett ikke alle steder som opplever turisttrykk. Vi kan få inntrykk av at hele Lofoten flommer over av turister og søppel. Slik er det ikke, mener Dreyer og legger til:

– Destination Lofoten har vært nøye på å fortelle gjestene om kommersielle aktiviteter. Det er inntektene næringen skal leve av.

Les også: Nesten 7000 har trosset advarslene mot å gå Reinebringen

– Avgjørende

Pettersen og Dreyer er samstemte om at Nordland fylkeskommunes besøksforvaltning vil være avgjørende for reiselivsutviklingen. Prosjektet skal munne ut i en helhetlig plan for tilrettelegging i Lofoten. Prosjektet omfatter også Vega og Meløy. En av de to stillingene i prosjektet skal legges til Lofoten.

– Kommunene, reiselivsnæringen, Statens vegvesen, Lofoten Avfallsselskap og andre aktører i eller rundt næringen vil være sentrale i arbeidet, sier seniorrådgiver Liv Rask Sørensen i Nordland fylkeskommune.

Hun trekker fram Kvalvik i Flakstad som eksempel på et turmål som spesielt sosiale media har skapt.

– Plutselig er det fullt av folk som skal dit. Nå er det ikke kontroll med tilstrømmingen. Besøksforvaltningen må gripe an eksisterende utfordringer, samt være føre-var for å legge til rette flere steder slik at trafikken spres uten at naturen ødelegges, sier Liv Rask Sørensen.

Les også: – Det Lofoten opplever nå, kalles «people pollution»

 

– Får reaksjoner

Sandro Della Mea i Reine Adventure i Moskenes tror det vil komme en nedgang i antall sommerturister.

– Noen reagerer på at det er mange turister her i juli, og forsøplingen. De finner ikke det pittoreske bildet av Lofoten som de er forespeilet. Negativ omtale vil påvirke en del til ikke å velge Lofoten. Men en nedgang i sommertrafikken trenger ikke være negativt.

På grunn av den økte biltrafikken i juli velger Della Mea å ikke ta med turister på guidete sykkelturer i juli.

– Jeg vil ikke gå rundt å være urolig for sikkerheten deres. Turene tar vi i juni og august neste år, sier han.

Er det for mange turister?

– I Moskenes med en smal landstripe kan trykket bli ganske stort. Men turismen er et gode for Lofoten. Den bidrar til å opprettholde tilbud.

Les også: Ida er på ferie i Lofoten og har gjort seg noen erfaringer rundt det å være på reisefot her

 

– Gjøres mye

Daglig leder i Vågan Næringsforening, Tor Henriksen, mener bildet av turisttrykket og mangel på tilrettelegging må nyanseres.

– Jeg har nettopp ringt rundt til hotell og rorbuanlegg i Vågan. Alle har ledig kapasitet. Å formidle et bilde av Lofoten som stappfull av turister er skummelt. Det er nok stort trykk enkelte steder, men ikke i hele regionen.

Han reagerer også på at det skapes inntrykk av at Lofoten ikke tilrettelegger.

– Vågan kommune setter ut containere flere steder, og har miljøpatrulje som rydder i tettsteder. Søppelbokser tømmes syv dager i uken. Flere stier i Svolværmarka er gruset eller kloppet for hindre naturslitasje. Det settes opp servicestasjon på Kalle og Rørvikstranda. På Vestvågøy legges et godt til rette på Hauklandsstranda. Moskenes har gjort en god jobb for å få penger til Reinebringen. Det gjøres mye bra for tilrettelegging, men vi kan ikke bygge toalett overalt der folk ferdes, sier Henriksen.

BIDRA: Har du bidratt til tilrettelegging for å oppleve Lofoten? Lofotposten har satt i gang kartlegging av tiltak i sommer-Lofoten - bidra gjerne ved å fyllet ut skjemaet!

Leserbrev om temaet:

Kjære Lofoten, vi må snakke om parkering

Har «Turist-Lofoten» bygget seg et «hus» uten toalett, bad og avfallshåndtering?