Ordfører Dagfinn Arntzen (KrF) kom til regionrådets møte i Nusfjord onsdag med en bønn om støtte til at Værøy får flere direkteruter med ferge til Bodø. Øykommunen har en direktetur til fylkeshovedstaden ukentlig. Røst og Moskenes har flere daglig. I flere år har Værøy krevd flere direkteturer til Bodø, og slippe å følge med båten til Moskenes og Røst før de kan gå i land i fylkeshovedstaden.

– Nå er frustrasjonen stor. Derfor ber jeg om støtte fra dere. Værøy kommer dårligst ut år etter år når det gjelder rutene til Bodø. Bodø er et viktig knutepunkt for trafikken til Lofoten, sa Arntzen til ordførerne.

Les også: Reiselivet kritisk til å kutte i hurtigbåt-tilbudet: – Lofoten er aldri kun fastboende

– Mer penger

Men Værøy fikk ingen støtte til endringer i rutene til Moskenes og Røst for å bedre adkomsten til Bodø. Lofot-støtte til fergekravet forutsetter ekstra turer eller en ekstra ferge. Det skal Lofotrådet nå forsøke å få Samferdselsdepartementet med på.

– Vi kan være med på å kjempe for økte bevilgninger for å styrke forbindelsen til Værøy. Vegkontoret i Nordland har ikke ekstra penger. Vi er avhengig av økte bevilgninger fra staten, sa Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen.

Les også: Slik blir de nye fergene

To-tre timer

– Jeg er tålig fornøyd med at Lofotrådet er med på å be om mer penger. Jeg er optimist fordi det ikke er de store summene det er snakk om. Men Værøy kan ikke  leve med en dårlig forbindelse til Bodø. Det rammer næringsutvikling, og gjør reisen til sykehus og andre tjenester ekstra vanskelig, framholdt Arntzen som vil være fornøyd om Værøy får to-tre direkteturer i uka.

Direkte til Moskenes?

Lofotrådets leder, Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal, utfordret Værøy og Røst til å tenke direkterute til Moskenes, ikke bare Bodø.

– Det vil knytte hele Lofoten tettere sammen, mente Sørdal.

– Jeg tror ikke det er passasjergrunnlag for en intern rute i Lofoten. Det kan også gå ut over dagens ruter. Røst er avhengig av gode kommunikasjoner til Bodø. Vi må ikke møte i departementet med en argumentasjon og forslag som svekker dagens rutetilbud, mente Røst-ordfører Tor Arne Andreassen som godt fornøyd med dagens fergeruter.

Les også: Misnøye på Værøy med nye fergeruter