Vindstad vil kobles på toalett-satsing

Grunneiere og grendelag ønsker å utbedre kloakken og legge til rette for helårig toalett på Vindstad.