Her er de fire skissene for den nye lofotveien

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Skal det bygges ny vei eller skal man utbedre den man har. I sommer skal Statens vegvesen konkludere.

DEL

Mandag møttes Statens vegvesen og Lofotrådet til det siste dialogmøtet om konseptvalgutredningen for E 10 Fiskebøl-Å, den såkalte "Veipakke Lofoten" før regionveisjef Torbjørn Naimak sender forslag til valg av veiløsning til Samferdselsdepartementet.
Naimak la fram de fire konseptene som Statens vegvesen tidligere har presentert. Ifølge regionveisjefen kan det bli aktuelt å foreslå en løsning som bygger på elementer fra to eller flere av disse.

Her er konseptene

Konsept 1 "Mindre utbedringer":

Det første konseptet innebærer bare mindre utbedringer på strekninga Fiskebøl - Å. Kostnadsrammen er 2 milliarder og det er kun etablering av vei over Flakstadpollen (den såkalte Bain-veien) som er innkorting.

Her det prioriteringene å eliminere flaskehalser, etablere flere stoppeplasser, toaletter langs veien og stanse forfallet.


Konsept 1.

Konsept 1. Foto:

Konsept 2 "Oppgradering":

Det andre alternativet bygger på dagens trasé, men med Bain-veien inkludert.

Her er tanken at man oppgraderer veien til normalstandard 7,5 vegbredde, men dagens fartsgrenser beholdes.

Det er tenkt at man utvider vegskulder ment for sykkel. Kostnad: 6,5 mrd.

Konsept 3 "Oppgradering og fartsheving":

Her kommer det større omlegginger inn, blant annet på Laupstad, ved Svolvær og Kabelvåg, ved Lyngværfjellet og Torvdalsfjellet. Samtidig er elementene fra konsept 1 og 2 tatt med.

Det er tenkt at fartsgrensa økes til 80 km/t der det er mulig.

Kostnader: 7,3 mrd.

Skisse 3.

Skisse 3. Foto:

Ordførererne vil ha mest mulig innkorting

Prislappen for skisse 3 er drøyt 7 milliarder kroner. De to øvrige konseptene som også gir innkorting, men i mindre grad, koster mellom 6,5 og 7,3 milliarder.
Ordførerne i Vestvågøy og Vågan håper Samferdselsdepartementet griper tak i konseptet som gir den største innkortingen mellom Leknes og Svolvær;
– Dette er et framtidsrettet alternativ når vi tenker regionforstørring, mener Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad.
Vågan-ordfører Eivind Holst forutsetter at Statens vegvesen tar hensyn til lokal motstand mot forslaget om vei gjennom Svolværmarka.
– Jeg går ut fra at denne planen legges vekk. Ellers er dette veiplaner som peker framover, mener Holst.

Konsept 4 "Regionforstørring":

Denne skissen tar med seg elementene fra de tre foregående, og plusser på med enda flere innkortinger i Sundklakkfjellet og Limstrandpollen - Leknes. Dermed kan man øke fartsgrensen til 90 km/t enkelte steder.

Kostnadene er her økt til 8,3 mrd.

Skisse 4

Skisse 4 Foto:

Vedtak i løpet av 2016

Ifølge regionveisjef Torbjørn Naimak kan det endelige forslaget inneholde en kombinasjon av utbyggingsløsninger fra de fire konseptene som er vurdert.
– Det vi legger fram er en grov skisse. Planer kan bli endret underveis, opplyste Naimak som regner med at regjeringen gjør sitt vedtak i 2016 om tiltak i Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Advarer mot Leknes-ferge

Naimak gjentok også anbefalingen fra forrige dialogmøte om at fergeruten fortsatt bør være Bodø- Moskenes. Reisevaneundersøkelsen viser at kun seks prosent av trafikken med ferga er godstransport. Men Statens vegvesen mener at godsmengden neppe øker med flytting av anløpet til Leknes fordi Narvik er knutepunktet for gods til og fra Lofoten. 80 prosent av gods går via Lofast.
– Å flytte ferga til Leknes vil ikke rokke ved dette. Å flytte ferga kan svekke reiselivet i Flakstad og Moskenes, og gi Værøy og Røst et dårligere tilbud, sa Naimak og la til:
– Men dette avgjøres i andre fora, så konklusjonen kan bli en annen.

Slik har Statens vegvesen kostnadsberegnet de ulike strekningene:

Artikkeltags