Vestvågøy kommune får 180.000 kroner i tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland til å styrke «Møteplassen», som inngår i et av flere tilbud til psykisk helse i Vestvågøy kommune. Bakgrunnen er koronapandemien og avstengingen av tilbud, og pengene skal brukes til gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud til målgruppen personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer, skriver Fylkesmannen.

– Det er viktig at tiltaket igangsettes så snart som mulig slik at målgruppen får den hjelpen de trenger. Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. Tilskuddet skal anvendes til konkret aktivitet som kommer brukerne raskt til gode, heter det i tildelingen.