Nesten 100.000 norske kjøretøy mangler lovpålagt forsikring. Likevel velger eierne å ha dem registrert og mange av dem ruller også rundt på veiene. Det skriver broom.no.

Fram til nå har mange kunnet gjøre dette uten å nødvendigvis risikere så mye. Men fra 1. mars kom en helt ny ordning som skal tvinge flere til å følge reglene.

De som mangler forsikring får nå gebyr for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. De fleste av disse kjøretøyene er personbiler, og gebyret for personbiler er på 150 kroner i døgnet.

Myndighetene står bak

Som et oppspark til dette ble det i fjor høst sendt ut informasjonsbrev til eiere av hele 115.000 kjøretøy som da ikke hadde lovpålagt forsikring i orden.

I brevet ble det informert om den nye ordningen med dagbøter. Det ga umiddelbart resultater. Antallet uforsikrede kjøretøy sank nemlig fra 115.000 til rundt 97.000, som er det siste tallet vi har fått oppgitt.

Det er myndighetene som står bak gebyrordningen. Hensikten er å få ned tallet på uforsikrede, mens Trafikkforsikringsforeningen står for selve innkrevingen. Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor.


Risikerer å bli gjeldsslaver

De som mangler ansvarsforsikring risikerer å bli gjeldsslaver hvis de kjører på og skader andre mennesker. Hvis det skjer en ulykke, blir eieren av det uforsikrede kjøretøyet holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår.

Uten forsikring må bileieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får, gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Nå blir det altså ekstra dyrt å mangle forsikringen. 150 kroner døgnet, tilsvarer over 1.000 kroner i uken, og mer enn 4.000 kroner i måneden.