[broom.no] 20. mars forfaller nemlig årsavgiften for motorkjøretøyer. Skatteetaten har sendt ut krav for hele 3,8 millioner kjøretøy i år, det er en økning på 70.000 fra 2016. Hver enkelt har fått økt årsavgiften med 11 prosent. Finansministeren har økt grunnprisen på personbiler fra 2820 kroner i 2016 til 3135 kroner i år. Dieselbiler uten partikkelfilter har et tillegg i årsavgift på 530 kroner.

Erfaringsmessig er det hvert år flere tusen kjøretøyeiere som ikke får dette kravet. Enten fordi man har kjøpt eller solgt kjøretøy og dette ikke har blitt registrert på riktig måte eller i tide – eller at man rett og slett har skiftet adresse.

Begynner å haste

Ingen av delene er imidlertid noen unnskyldning for ikke å betale årsavgiften. Den må du betale i tide, ellers blir det tilleggsgebyr. Regelen er enkel og klar: Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften.

Hvis du ikke har fått faktura på papir eller i nettbanken, begynner det altså å haste å få orden på dette.

På skatteetatens hjemmesider kan du enkelt sjekke ditt kjøretøy. Her kan du undersøke betalingsstatus, beløp, KID-nummer og kontonummer.

Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen må du, uansett grunn, betale en tilleggsavgift. Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra registrert eier av bilen 1. januar.

Betaler du årsavgiften senere enn 20. mars koster det 250 kroner i gebyr. Dette gjelder for bil og motorsykkel. For elbil, veteranbil, moped, traktor mv. er gebyret på 50 kroner.

Hvis bilen ikke er registrert 1. januar, men registreres senere i året, er det eier ved registreringstidspunktet som vil få krav fra Statens innkrevingssentral.

Statens innkrevingssentral kan trekke deg i lønn eller trygd. Statens innkrevingssentral kan også ta pant i eiendeler. Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Dette koster det

Satsene for årsavgift er slik: Bil under 7.500 kilo – 2.820 kroner. Bil under 7.500 kilo, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter – 3.290 kroner. Motorsykkel koster 1.960 kroner, mens elbil, veteranbil, moped, traktor og taxi koster 455 kroner i årsavgift.

Hvis du har et kjøretøy som veier minst 7.500 kilo, skal du betale vektårsavgift.

For ordens skyld: Du kan ikke betale avgift for flere kjøretøy med samme faktura. Du kan heller ikke betale avgift for flere år på samme faktura. (ANB)