[Bergensavisen]  I 2010 gjaldt halvparten av alle forsikringssvindler bilskader, og flest menn sto bak. Nå tar reisende kvinner innpå.

Bilskadesaker ligger helt i toppen av statistikken over forsikringssvindel. Parkeringsskader som viser seg å være resultat av et ublidt møte med autovernet og biler som er meldt stjålet, men som i realiteten er solgt ut av landet er noen eksempler. For ikke å glemme alle de bilene som på mystisk vis fant veien over kaikanten og til bunns i sjøen.

– Dette har vi også sett eksempler på i Bergensområdet. Denne bilen ble hevet ved Hagelsundbroen utenfor Knarvik. Som bildet viser er dette et tydelig svindelforsøk, med rattet bundet opp. Vinduene var også åpne for å sikre at bilen skulle synke raskt, forteller informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Svindler seg til ny nese

Også innen forsikringssvindel er det trender å spore. I løpet av de siste årene har andelen svindelsaker innen innbo og reise økt. Størst er økningen på reise, der kvinnene står bak nesten like mange saker som menn. Her er et eksempel:

En norsk kvinne reiser til Brasil på ferie. Når hun kommer hjem, går hun til forsikringsselskapet og hevder at hun har vært utsatt for en ulykke.

Som følge av denne ulykken har hun måttet operere nesen, og nå vil hun ha utgiftene dekket. Forsikringsselskapet fatter mistanke og undersøker saken.

Det viser seg at man etter å ha skadet nesen i en ulykke må vente i flere uker før man kan operere, på grunn av hevelsen.

– I tillegg kom det frem at kvinnen hadde bestilt time for plastisk kirurgi før avreise fra Norge. Det var helt opplagt et planlagt svindelforsøk, sier Svein-Arne Kausland, leder for utredningsavdelingen i Tryg forsikring.

Les også: Du aner ikke hvilket merke dette er

Gjør egen etterforskning

Etter 13 år i politiet gikk Kausland over til etterforskning på vegner av forsikringsbransjen.

– Vi har som utgangspunkt at kundene snakker sant, samtidig som vi trener kundebehandlerne til å være på vakt etter røde flagg, indikatorer på at noe ikke stemmer, sier Kausland.

De norske forsikringsselskapene samarbeider med firmaer i hele verden som kan undersøke saker som har funnet sted i utlandet. Ved bilskadesaker brukes også datateknologi fra eksterne spesialister for å undersøke om skaden kan ha skjedd slik kunden påstår.

700 svindelforsøk

Mye tyder på at denne grundige tilnærmingen er nødvendig, for kvinnen som prøvde å svindle til seg en gratis, ny nese er langt fra alene. Statistikk fra Finans Norge viser at det i 2014 ble avdekket 700 svindelforsøk på private skadeforsikringer. Summen av disse kom på 144,7 millioner kroner.

I tillegg kommer svindelforsøk på saker innen syke- og uføreprodukter. I 2014 ble 243 slike saker avslått, dermed ble summen av de avslåtte kravene hele 498 millioner kroner.

Bilforsikring, reise og innbo er de områdene der forsikringsbransjen avslører flest svindelforsøk.

I sommermånedene øker henvendelsene om reiseskader med 40 prosent, og med det øker også risikoen for å bli svindlet. Roy Vetaas har jobbet med reiseforsikring og reiseskade i over 12 år og vet hva han ser etter.

DSC_0254.JPG

Roy Vetaas har lang erfaring med å gjennomskue svindelforsøk på reiseskade. Foto: Camilla Aasen Bøe

– Vi har noen klare indikatorer som vi reagrer på. Blant annet svært høye summer på utbetalinger, særlig til kunder som er nye hos oss. En del som kommer med store legeregninger som de ønsker dekket i ettertid, uten å ha vært i kontakt med vår alarmsentral kan også gjøre oss mistenksomme, sier Vetaas.

Svindel i uhell

Den vanligste formen for svindelforsøk er å utnytte et reelt skadetilfelle, ved at man krever mer av selskapet enn det som faktisk er skadet eller tapt.

– En klassiker jeg husker, er en brann hvor kunden ønsket erstatning for en rekke dyre møbler, som en Chesterfield salong, mens ruinene bare inneholdt Ikeaskruer, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

Når slik svindel blir avdekket mister kunden hele erstatningen, også den summen kunden rettmessig skulle fått.

På annenplass er svindel ved å melde forsikringstilfelle som ikke har skjedd, som ulykken kvinnen i Brasil hevdet å være utsatt for.

På tredjeplass ligger arrangert skade.

– Kompiskollisjon er en trend vi så komme fra utlandet for noen år siden. I noen tilfeller hevdet de to som kolliderte å ikke kjenne hverandre, mens Facebook viste et helt annet bilde. Andre ganger viste våre tekniske undersøkelser og datamodelleringer at bilene har kjørt i hverandre gjentatte ganger for å volde stor nok skade for å få den erstatningen de ønsket, sier Kausland.

Avtalt brannpåsettelse

En dom fra Senja tingrett avsagt 22. mai i år viser til nok et tilfelle av arrangert skade.

Et par bodde i et hus de ikke trivdes i. De mente blant annet at huset var hjemsøkt, går det fram av rettspapirene. Paret fikk ikke solgt huset og fikk dermed en tredje person til å sette fyr på huset og gikk til forsikringsselskapet for å kreve erstatning for det tapte huset.

I tingretten ble de tre funnet skyldige i forsikringsbedrageri, en forbrytelse med strafferamme på opp til seks år. Paret ble idømt 1 år og tre måneder hver i fengsel og henholdsvis 650.000 og 227.000 kroner i erstatning. Brannpåsetteren ble dømt til et år i fengsel.

1433508235371.jpg

Nærmere gransking av branner kan avsløre svindelforsøk. Foto: Gjensidige

Nummer fire på listen over svindeltyper er endret hendelsesforløp. Til sist kommer å oppgi uriktige opplysninger ved tegning av forsikringen.

– Det var en kunde som ringte inn og ville tegne forsikring på en bil. Kunderådgiveren hørte sirener i bakgrunnen, og i ettertid viste det seg at kunden nettopp hadde krasjet bilen, mens han ringte oss og prøvde å forsikre den, som om ingenting hadde skjedd, forteller Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige.

Gir dyrere forsikring

Kausland frykter at mange ikke innser hvor alvorlig forsikringssvindel kan være.

– - Mange tror nok at det er greit å plusse på litt ekstra ved forsikringskrav. Men i Norge blir forsikringssvindel sett svært alvorlig på. Det er en straffbar handling som kan få store konsekvenser om man blir tatt. Svindel er også en ekstrakostnad for forsikringsselskapene som vi må dekke inn gjennom prisene. Det betyr at hver husholdning må betale over 1.000 kroner mer i forsikring årlig på grunn av svindel, sier Kausland. (ANB)

Les også: -Skaden på felgen skal vegvesenet få betale!