(Siste)

Salget av elektriske sykler har nådd nye høyder i 2017, og flere vil benytte syklene sine også gjennom vinteren. Er du én av dem som har kjøpt en el-sykkel, bør du sjekke bremsene før vintersesongen starter for alvor.

Bremselengden på el-sykler kan nemlig bli vesentlig lengre enn på vanlige sykler – ikke minst på vinterføre.

– Vi har allerede sett eksempler på ulykker der el-syklister har feilvurdert bremselengden i forhold til fart og tyngde på sykkelen. På vinterføre bør man være ekstra oppmerksom da dette kan få store konsekvenser, sier Øyvind Setnes. Han er sykkelekspert hos Tryg Forsikring.

Det er mange som glemmer at vekten på en el-sykkel gjerne er det dobbelte av en vanlig sykkel. Ikke bare kan en el-sykkel dermed veie over 20 kilo, den kan i tillegg ha en toppfart på over 25 km i timen på flat vei. Samtidig virker bremsene svakere fordi el-sykkelen er tyngre.

– En el-sykkel har som regel akkurat de samme bremsene som en vanlig sykkel. Det betyr også at de blir fortere slitt.. I tillegg byr jo en el-sykkel på en del utfordringer man ikke er vant med, som for eksempel at den akselerer raskt når du begynner å trå, forklarer Setnes.

Han anbefaler å bruke piggdekk på alle sykler som brukes om vinteren. Setnes påpeker også at de som ikke er vant med å bruke en el-sykkel på snø, bør ta seg noen øvingsturer før de oppsøker trafikken.

– Ulykker med el-sykler skyldes som oftest en kombinasjon av for stor fart og hurtig nedbremsing. Jo mer en har øvd på slike situasjoner, jo bedre forberedt er man, fastslår Øyvind Setnes.

Slik bruker du el-sykkelen i vinter:

  • Skift til piggdekk og sjekk jevnlig lufttrykk samt at bremsene ikke er slitt.
  • Bruk hjelm, lys foran og bak samt ha refleksvest på kroppen.
  • Beregn god bremselengde og vær veldig oppmerksom på trafikkbildet rundt deg.
  • Øv et sted med lite trafikk, særlig på føre du ikke er vant til å ferdes på fra før.
  • Øv deg spesielt på å bremse med ulike hastigheter, unnamanøvrer samt bråbremsing. (ANB)