Mannen i 60-årene fra Vestvågøy sto i Lofoten tingrett tiltalt for å ha kjørt motorsykkel til tross for at han var påvirket av alkohol. Mannen møtte i retten og erkjente straffskyld.

Det var i juli i fjor mannen kjørte utfor veien med motorsykkel.

Mannen ble alvorlig skadet og motorsykkelen ble totalskadd. Ingen andre personer eller kjøretøy var involvert i ulykken.

Prøver viste at mannen hadde en promille på 0,92 .

I dommen heter det at kjøringen hadde stort farepotensial og kunne fått enda alvorligere konsekvenser dersom det hadde vært andre trafikanter i nærheten.

Retten slår fast at dette får skjerpende betydning i straffeutmålingen.

I formildende retning får hans tilståelse formidlende betydning.

Mannen ble dømt til fengsel i 21 dager. Straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 25.000 kroner.

Han ble videre fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 22 måneder. For gjenerverv av førerrett forutsettes ny full førerprøve.

Retten ble ledet av dommerfullmektig Pernille Birkelund.