Den første brannbilen i Vågan kan forsvinne fra kommunen dersom ei innsamling ikke lykkes, slik at den kan kjøpes tilbake for 35000 kroner, og bevares i Vågan.

Nå ber brannstasjonen om at private givere stiller opp slik at man får reddet kjøretøyet fra salg ut av kommunen.

Varabrannsjef Roy Charlsen forteller at dette var kommunens aller første brannbil, og den anses å være et historisk kjøretøy. Og et klenodium man vil bevare.

I 2006 solgte kommunen den til en privat eier på Laupstad for en symbolsk sum, med avtale om at den skulle kunne kjøpes tilbake av kommunen dersom mannen solgte den videre.

Etter å ha blitt pusset opp av den nevenyttige laupstadværingen, og vært kjørt foran 17. maitoget på Laupstad i alle år etter 2006, så har mannen nå bestemt seg for at den skal selges.

Men Vågan kommune har ikke de 35000 kronene som skal til, dokumenterte utgifter som mannen har brukt til oppussingen.

- Nå håper vi at det finnes givere, private som bedrifter, som kan bidra, slik at vi får beholde brannbilen i Vågan, sier varabrannsjef Charlsen.

Han sier dette er en Chevrolet 1936-modell, og i flott kjørbar bruksstand.

I alle år etter 2006 har den også deltatt i borgertoget i Svolvær, og høstet applaus.

Før den kom til Vågan brukte man håndvogner med trehjul for å bringe vann fram til branner. Med bilen kunne man kjøre fram til brannstedet, og hadde en ekte brannpumpe til rådighet. Det var en sikkerhetsmessig revolusjon for kommunens brannberedskap.

- La ikke årets borgertog i Svolvær bli det siste vi får de denne brannbilen i, sier varabrannsjef Roy Charlsen i Vågan, som sier potensielle givere kan kontakte brannstasjonen hvis noen har en skjerv å bidra med.