Det er spesielt garnfiskerne på Yttersia som har fått mye ekstraarbeid med at garna går full av taskekrabbe. Problemet er størst først på sesongen. For å få krabben ut av garna så må krabben knuses, og dermed går denne ressursen til spille. Per i dag er det ikke ilandføringsplikt på taskekrabbe, men det er heller ikke omsetningsforbud på den.

Nå vil sjømatprodusenten Arctic Harvest på Ballstad ta imot klørne fra krabben som er tatt som bifangst.

– Arctic Harvest AS har medvirket til at omsetning av klør av taskekrabbe som bifangst i garnfiske under Lofotfisket 2019 blir en realitet. Norges Råfisklag og Mattilsynet stiller seg positive til utnyttelse av en viktig og ettertraktet vare for eksport og en viktig, men lite utnyttet ressurs i fiskerinæringen, spesielt i Nord-Norge. Arctic Harvest AS ønsker i denne sammenheng å spille på lag med fiskere og mottaksanlegg i Lofoten og Vesterålen og håper at dette kan bidra til en økt lønnsomhet for alle parter under årets lofotfiske, økt bærekraft og en positiv utvikling av ikke regulerte fiskeri, heter det i en pressemelding fra Arctic Harvest AS.

Produsenten forutsetter at krabben blir klubbet eller spiket i henhold til Dyrevelferdsloven før klørne blir tatt av.

-De som ønsker å levere krabbeklør til Arctic Harvest AS vil få tilbud om tilpasset spiker og opplæring i hvordan dette utføres om bord. Ordningen med omsetning av klør av taskekrabbe vil være i forbindelse med bifangst i annet fiskeri og vil være tidsbegrenset til perioden 01.01.-30.03 og geografisk begrenset til Lofoten/Vesterålen, heter det i pressemeldingen fra Arctic Harvest AS.