I juni kunne Nettavisen fortelle historien om ferjen MS Røst som ble kraftig nedbemannet og dundret rett inn i kaia på nasjonaldagen i år. Den lave bemanningen på ferjen ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra rederiet som eier ferjen.

Les også: Kapteinen sa stopp. Matrosen ga full gass. Så smalt det

Snur

I et brev Nettavisen har fått tilgang på fra Sjøfartsdirektoratet til Norsk Sjøoffisersforbund, viser det seg nå at myndighetene snur i saken.

– Sjøfartsdirektoratet tar klagen til følge og innfører fast overstyrmann i sikkerhetsbemanningen om bord på Røst, skriver direktoratet i brevet.

Tidligere kunne ferjen droppe overstyrmann ombord på båten, og hadde i praksis bare fire ansatte til å evakuere 144 passasjerer. Det har nå direktoratet snudd på.

– På bemanningssertifikatet til fartøyet har det alltid vært krav til overstyrmann, men i det forrige vedtaket ble det gitt en åpning for at denne stillingen kunne sløyfes under gitte forhold, sier sjøfartsdirektoør Alf Tore Sørheim.

Ifølge brevet fra direktoratet viser det seg at rederiet har «sløyfet» denne stillingen for ofte, og dermed i praksis ikke hatt med overstyrmann.

– Trygghet må først

Offisersforbundet som har ledet an i klagen mot rederiet, jubler over avgjørelsen. Kapteinen ombord på ferjen har tidligere utrykt sterk bekymring over sikkerhetssituasjonen ombord.

– Vi er glade for at Sjøfartsdirektoratet har tatt klagen vår til følge. Det er viktig at man fortsetter å sette sikkerheten først, slik at alle de tusenvis som tar ferge hver eneste dag skal kunne være så trygge som mulig, sier Jens Folland som er seniorrådgiver i Norsk Sjøoffisersforbund.

På akkord med sikkerheten

Folland forklarer at ferjesikkerhet er noe de har jobbet med lenge, og at medlemmene deres har uttrykt bekymring for tilstanden på norske ferjer.

– I lang tid har det vært en økende bekymring for kutt som går på akkord med sikkerheten. Dette er bare én av mange ferger der vi opplever en bemanning som ikke er god nok, sier han.

Rederiet som drifter ferjen ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi har ingen kommentarer på dette tidspunkt. Vi vil vurdere grunnlaget når vi får gått nærmere inn i saken, sier Torkild Torkildsen som er direktør i Torghatten Nord.