Statens Vegvesen melder at Fv805 på strekningen mellom Napp og Myrland igjen er åpnet for trafikk.

Veien har vært stengt i lengre perioder i forbindelse med ras og rasfare.